OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vnitřní dokumenty OS
Zápisy, usnesení, zprávy o činnosti
 

Vnitřní směrnice OS č. 1

Směrnice definule způsob volby delegáta, který je pak oprávněn vystupovat jménem členů OS, kteří mu toto pověření vydali. Směrnice dále popisuje práva a povinnosti delegáta, dobu trvání pověření a způsob odvolání, potvrzení delegáta.
Směrnice OS č.1:*.pdf 
Usnesení přijaté Valnou hromadou dne 13. 5. 2007
Znění usnesení(Adobe Reader): *.pdf 
Zpráva o cinnosti prípravného výboru prednesena zmocněncem PV Jiřím VOJTOU dne 13. 5. 2007 na ustavující Valné hromade
Znění zprávy(Adobe Reader): *.pdf 
Informace z jednání mezi členy PV a městské rady dne 2. 5. 2007
Informace (Adobe Reader): *.pdf
Zápis z jednání dne 18. 3. 2007 u "Mikeše"
Zápis z 18.5.2007 (Adobe Reader): *.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.