OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ČLENSTVÍ - Přijď mezi nás
Přihláška za clena (Adobe Reader): *.pdf
 
Jak se stát členem OS?
1) Nejprve si přečtěte Stanovy OS
2) Z našich www si stáhněte Prihlášku za člena OS
3) Vyplněnou Přihlášku odevzdejte aktivistovi ve svém domě společně s členským
poplatkem, který ji odevzdá příslušným orgánům a zpět doručí originál Příjmového dokladu (nebo) vyplněnou Přihlášku společně s členským poplatkem předejte přímo paní Miluši Zahrádkové ( Na Vinici 1732/A, Brandýs nad Labem 250 01 ) po předběžném telefonickém dohovoru na čísle 606 834 039, která převezme Vaši přihlášku společně s členským příspěvkem a vystaví Příjmový doklad.
4) Rada OS potvrdí Vaše přijetí e-mailem, telefonicky nebo písemně.
5) Do konání zakládající Valné hromady se vstupní poplatek za člena OS neuplatňuje.
V souladu se Stanovami OS po ustanovující Valné hromadě může být Radou OS
stanoven až ve výši 500,-Kč.
 
Roční poplatek činí v souladu se Stanovami 100,-Kč.
 
Proč se stát členem
1) Jednotlivec v boji s úřady nic nezmůže
2) Požadujeme účast všude tam, kde se jedná a připravuje privatizace našich domů
2) Poskytujeme si vzájemně pomoc
3) „Vyzbrojíme“ se argumenty pro jednání s úřady
4) Chceme ovlivňovat dění ve svém městě
 
Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.