OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav NAPSALI O NÁS
 
 
TOK z 12. 9. 2007
Pomlouvačná kampaň se snahou zdiskreditovat předsedu OS. A nejen to, nově se dozvídáme, že důvodem odvolání pana Vargy nebyl jen únik informací (za to se nám pan starosta omluvil, protože únik informací šel na vrub orgánů města), ale jeho aktivity v oblasti nákupu bytů. Původní důvod viz článek "Telegraf duben 2007" (přístupný níže).
Kdo a proč za tim stojí si vyhodnotí jistě každý sám.
Článek ve formátu *.pdf;
(září 2007)
 
V měsíci ČERVNU 2007 se již privatizaci věnují všechny polabské měsíčníky.
Městské listy     Telegraf     Tok
O způsobu a objektivitě informování si udělejte obrázek sami.
Z důvodů "objektivity" zaslal předseda OS Ing. Jiří VOJTA dopis redaktorovi ML s požadavkem tiskové opravy.
Městské listy červen 2007
"NEinformace" o předání otevřeného dopisu zastupitelstvu: *.jpg;
(červen 2007)
Reakce našeho předsedy ve formátu *.pdf;
(8. 6. 2007)
Telegraf červen 2007
Informace o předání otevřeného dopisu zastupitelstvu.
Článek ve formátu *.jpg;
(červen 2007)
TOK červen 2007
Velmi servilní články našich spoluobčanů na téma privatizace. Je až z podivem co se dá vymyslet, když se chce a nebo, že by na objednávku s cílem rozdělovat lidi!?
Články ve formátu *.jpg;
(květen 2007)
Městské listy květen 2007
Článek pana starosty "O cenách bytů nerozhodnuto"
Články MLve formátu *.jpg;
(květen 2007)
Telegraf květen 2007
V tomto čísle již bylo podstatně více informací
- Informace o vzniku sdružení
Článek o založení sdružení zde ve formátu JPG: *.jpg;
(květen 2007)
- Článek pana Selnera (sám nakonec odstoupil z pracovní skupiny pana starosty
- informace pana starosty: "O cenách rozhodne zastupitelstvo"
Clánek pana Selnera a vyjádrení pana starosty *.jpg;
(květen 2007)
Telegraf duben 2007
Odvolání "komisaře" Vargy" Moc se ptal
Člen pracovní skupiny připravující zásady privatizace městských bytu Josef Varga si dovolil opravdu dost. obyvatel několika domu se zeptal, jestli jejich sousedé budou mít o koupi bytu zájem a na jakou cenu by byli ochotni přistoupit. SAMOTNÍ NÁJEMNÍCI PAK MEZI SEBOU NA DANÉ TÉMA USPOŘÁDALI ANKETU. OPOVÁŽLIVÉ VMĚŠOVÁNÍ OBČANŮ DO OBECNÍ CH ZÁLEŽITOSTÍ NEPONECHALA MĚSTSKÁ RADA BEZ TRESTU A JOSEFA VARGU ODVOLALA. ........
Celý člének zde ve formátu jpg ke stažení *.jpg;
(12. 6. 2007)
 
Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.