OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Poradna - ZÁKONY a JURISDIKÁTY
 
Ústava České republiky
Ústava ČR (Adobe Reader): *.pdf
(05. 04. 2006)
 
Listina práv a svobod
Listina práv a svobod (Adobe Reader): *.pdf
(05. 04. 2006)
 
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod
Plné znění
Evropská úmluva..(www)
(09. 03. 2005)
Zákon č.107/2006 Sb. (o nájemném a novela OZ)
 
Zákon č.107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k výpočtu nájemného včetně příslušných tabulek je ve Sbírce zákonů pod číslem 333/2006 Sb.
Text sdelení - (text a přílohy - zdroj MMR)
Príloha c.1 - (roztřídení obcí do kategorií podle počtu obyvatel)
Príloha c.2 - (územní rozčlenění Prahy a Brna)
Príloha c.3 - (základní ceny a cílové nájemné)
Príloha c.4 - (maximální přírustky nájemného v roce 2007 pro byty standardní)
Príloha c.4a - (maximální přírustky nájemného v roce 2007 pro byty se sníženou                       kvalitou)
Zákon č.107/2006 (02.04.2006)
Nález ÚS 84/2003 Sb.
Druhý nález Ústavního soudu, kterým zrušíl podvodný cenový výměr č.1 resp. 6/2002
Nález ÚS 528..(Adobe Reader): *.pdf
(19.02.2004)
Nález ÚS 84/2003 Sb.
Celkově třetí nález Ústavního soudu ve stejné věci, kterým zrušil vládní moratorium na nájemné.
Nález ÚS 84..(Adobe Reader): *.pdf
(19.02.2004)
Nález ÚS IV. 8/05 (přechod nájmu bytu)<
Nález ÚS IV. 8/05..(Adobe Reader): *.pdf ;
(13.07.2005)
 
Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.