OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ORGÁNY OS
Orgány OS:

V souladu se stanovami OS čl.6:

a) valná hromada členů
b) rada
c) předseda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.