OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Orgány OS - ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Členská základna
 
Ke dni 24. 4. 2008 má Os oBNL- SB 667 členů
 
DELEGÁTI ke dni 17. 9 2007

P.č.

Adresa

Delegáti

Počet zastupovaných
členů

Ulice

Číslo

vchod

Příjmení

Jméno

1

Zahradnická

1722

B

Řeháková

Romana

19

2

Kralovická

1688

B

Vavrečka

Ivo

6

3

Kralovická

1685

 

Mejzr

Tomáš

6

4

Na Vinici

1731

 

Krivulka

Ladislav

11

5

pplk. Sochora

1054

 

Šindelková

Jitka

18

6

Sídliště

1106

 

Prišticová

Libuše

12

7

Zahradnická

1723

C

Muzikář

František

7

8

Na Vinici

1733

B

Pulkrábek

Jaroslava

14

9

Na Vinici

1733

A

Múčka

Alojz

12

10

Kralovická

1686

 

Coubalová

Michaela

6

11

Sídliště

1276

B

Čermák

Čeněk

7

12

Na Kloboučku

1048

 

Batěk

Vladimír

15

13

Na Kloboučku

1047

 

Kormančíková

Lenka

11

14

Na Kloboučku

1046

 

Zuna

Milan

7

15

Sídliště

1107

 

Freyová

Helena

12

16

Josefa Truhláře

1194

 

Strouhalová

Jarmila

7

17

pplk. Sochora

1058

 

Hons

Zdeněk

9

18

pplk. Sochora

1055

 

Maštera

Miroslav

8

19

Na Vinici

1732

A

Žábová

Alena

11

20

V Olšinkách

1734

A

Simon

Jiří

13

21

Zahradnická

1723

C

Šimák

Eugen

6

22

Sídliště BSS

1345

10

Loudil

Miroslav

6

23

Sídliště BSS

1343

 

Kotouš

František

7

24

Sídliště BSS

1344

 

Klepsa

Petr

6

25

Sídliště BSS

1346

12

Kaiferová

Marie

7

26

Sídliště BSS

1366

Soukupová

Jaroslava

6

27

Chobotská

1729

 

Veselý

Radek

17

28

Chobotská

1729

 

Schwanová

Milada

18

 
Ke dni 13. 6. 2007 má Os oBNL-SB 636 členů
Ke dni 17. 5. 2007 má OS oBnl-SB 620 členů
(271 členů přijato rozhodnutím rady - nepřítomni na VH, ale splňující podmínky přijetí)
Ke dni 13. 5. 2007 má Os oBNL-SB 349 členů
(344 členů přijato na ustavující Valné Hromadě)
Ke dni 30. 4. 2007 má OS oBNL-SB 5 členů
(Členové přípravného výboru se stali po registraci Ministerstvem vnitra prvními členy OS)
 
Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.