OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Poradna - PŘEDPISY a VYHLÁŠKY
VYHLÁŠKA č. 372/2001 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001,kterou se stanoví pravidla pro rozúč tování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
Vyhláška
(07.06.2006)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.