OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
Jiří VOJTA
Telefon: 736 683 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ORGÁNY OS
Stránka domu Na Vinici 1733
Stránka je určena pro informaci nájemníků domu Na Vinici 1733
Dne 16. 2. 2008 se nájemníci domu Na Vinici 1733 dohodli na společném postupu při přípravě případného odkoupení domu v souladu se záměrem města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odprodat nájemníkům bytový dům Na Vinici 1733.
 
18. 2. 2008
Fakta
 1. V červnu 2007 město rozhodlo o privatizaci části svého bytového fondu a to prodejem dle tak zvaných "Zásad I.", do družstevního vlastnictví.
 2. Na základě tlaku občanů na veřejném zasedání, zastupitelstvo města na návrh OS přijalo usnesení, ve kterém radě města uložilo do 30. 11 2007 vypracovat návrh a předložit ke schválení zastupitelstvu zásady, které budou umožňovat odprodej bytů do osobního vlastnictví
 3. Následně město zveřejnilo seznam domů určených k odprodeji. Dům Na Vinici 1733 byl uveden na seznamu jako jeden z domů určených k odprodeji.
 4. Dům patří k bývalému bytovému fondu armády České republiky a byl předán bezúplatným převodem do vlastnictví města Brandýs nad Labem.
 5. 19. 7. 2007 zaslali nájemníci domu na odbor majetku města žádost o provedení odhadu z důvodů možného odkoupení domu určeného k odprodeji.
 6. Prodej bytů do družstevního vlastnictví je nejasný z důvodů vyhlášení "politické slevy" starostou ve výši 45% ceny odhadní, která však může být problém z hlediska povolené veřejné podpory, která dle EU nemůže přesáhnout 200.000 Euro na subjekt (družstvo).
 7. V říjnu 2008 byly zastupitelstvem schváleny ZásadyII.", které umožňují odprodat byty v domě do osobního vlastnictví. Byty dle Zásad II, budou prodávány prostřednictvím "Prostředníka", který vzejde z výběrového řízení.
 8. V prosinci 2007 je v domě proveden odhad jeho ceny, za přítomnosti pověřených nájemníků, soudním odhadcem Ing. Jiřím MIKULOU
 9. V lednu 2008 obdrželi nájemníci domu Na Vinici 1733 od města dokument s uvedenou odhadní cenou, která činí:

  • CENA DOMU       44.300.456,- Kc
  • CENA POZEMKU       520.740,- Kc

  • Cena odprodeje se započtenou 45% slevou by pak měla činit:
   dům              cca
   24.886.000,- Kč
   pozemek      cca       286.000,- Kc

  Z uvedeného vyplývá, že:
  CENA ZA BYTOVOU JEDNOTKU MŮŽE BÝT cca 520.000 ,- Kč
  (Upozorňuji, že je to cena orientační a nabídková cena města se může lišit .)

 10. Pověřené osoby domu Na Vinici 1733, zaslaly dne 21. 1. 2008 městskému úřadu stanovisko k provedenému odhadu ve smyslu nesouhlasu se stanovenou cenou z důvodů, v dopise uvedených, závad na domě a žádali její snížení.
 11. Dne 15. 2. 2008 jsme obdrželi zamítavé stanovisko starosty.
 12. Dne 16. 2. 2008 byla svolána a uskutečněna schůzka občanů domu Na Vinici 1733 k uvedené situaci.
Schůzka nájemníků
Dne 16. 2 2008 proběhla společná schůzka nájemníků domu Na Vinici 1733.
 • Schůzky se osobně účastnilo z celkového počtu 48 bytovách jednotek 43 oprávněných nájemníků (držitelů dekretu, či nájemní smlouvy).
 • Tři oprávnění nájemníci se omluvili a předali svá rozhodnutí prostřednictvím pověřené osoby.
 • Dva nájemníci se nedostavili a k předmětné věci se nijak nevyjádřili.
Učastníci schůzky se dohodli:
 1. Nájemníci většinou 75% (počítáno ze 48) se přiklánějí k názoru odkoupit bytové jedotky nebo dům od města v rámci plánovaného odprodeje bytového fondu.
 2. Nájemníci většinou 70% (počítáno ze 48) se dohodlo preferovat koupi bytu do osobního vlastnictví, tedy odkoupení podle Zásad II.".
 3. Nájemníci zvolili (hlasováním prostou většinou všech přítomných) zástupce - Přípravný výbor, kterým uložili jednat s představiteli města ve smyslu uvedených v bodech 1. a 2. a zároveň je pověřili k úkonům vedoucích k naplnění uvedených bodů.
  • Přípravný výbor byl zvolen ve složení:
   • Petr Daniš
   • Stanislav Beldík
   • Jiří Vojta
   • Jaroslav Pulkrábek
   • Miroslav Brabec
   • Jiří Krkavec
   • Iva Bendová

Nejbližší úkoly Přípravného výboru:

 1. Zaslat městu žádost o vypracování nabídky odprodeje domu na Vinici 1733 podle "Zásad II." do osobního vlastnictví současných nájemníků za cenu odhadní sníženou o 45% slevu tak, jak je městem stanoveno.
 2. Neustále s městem vyjednávat o možnosti snížení odhadní ceny.
 
Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.